Marcin Szeczelina + Robert Konieczny / Clare Dowdy / Ellie Stathaki Moving Architecture

Architektur Generator Berlin
,

Marcin Szeczelina (architecture snob)
in conversation with
Robert Konieczny (KWK Promes),
Clare Dowdy (Journalist), and
Ellie Stathaki (Wallpaper)
on the exhibition “Robert Konieczny – Moving Architecture”.